Entree Eusebiuskerk, Arnhem

Stichting Eusebius heeft eind 2015 een prijsvraag uitgeschreven voor twee nieuwe entrees in het transept van de Eusebiuskerk in Arnhem. In de kerk komt een permanente tentoonstelling over de Slag om de brug. De kerk ligt nu als een barrière tussen de oude stad en de Markt met het Huis der Provincie / de Rijn. De nieuwe entrees maken een doorgang dwars door het schip mogelijk, zoals dit in het verleden, tijdens de Middeleeuwen, ook al mogelijk was. De noord-zuidas in de transepten kan zodoende een belangrijke verbindingslijn, in de stad worden

De Eusebiuskerk ligt op de scheidslijn van de middeleeuwse binnenstad en de wederopbouw stad. Vanuit de lucht is dit goed te zien aan het verschil in bouwvolumes. Ten noorden van de kerk zijn de kavels klein en volgen ze een organisch, middeleeuws stratenpatroon. Aan de zuidkant van de Eusebius, de na-oorlogse wederopbouw, bevinden zich grote bouwblokken met een strakke belijning.

Concept

In het ontwerp verbindt een doorgaande route door de Eusebiuskerk de ‘oude’ stad met de ‘nieuwe’ stad. Om uiting te geven aan deze verbinding is de passage vormgegeven aan de hand van vereenvoudigde silhouetten, die staan voor de architectonische vormentaal van de ‘nieuwe’ stad, een strakke rechthoek, en de ‘oude’ stad, twee kleine huisjes met zadeldak. Midden in de kerk komen de twee vormen samen in het archetypische silhouet van een huis. Dit is het Huis van Arnhem, een plek voor bewoners van de stad, voor bezoekers en voor de toevallige voorbijganger.

Vanaf de zuid-entree loopt de bezoeker binnen in de kerk over een hellingbaan omhoog. Aan de noordkant loopt de pleinvloer langzaam omhoog tot het niveau van de kerkvloer. Op deze manier is er een subtiel verschil tussen het binnenkomen aan de noordkant en de zuidkant. Grote taatsdeuren staan uitnodigend open. Binnen is de passage vormgegeven door middel van een houten balken constructie en glazen panelen. In het centrale gedeelte bevinden zich twee tochtsluizen met kaartverkoop voor de exposities in respectievelijk het koor en het schip van de kerk. Door de entree als een open passage vorm te geven kunnen ook ‘doorgaande’ voetgangers een glimp opvangen van het prachtige interieur van de Eusebius.

De ingrepen in de gevel van de transepten zijn opvallend en toch ook bescheiden. Ook als s’avonds de glazen deuren dicht gaan kan het licht van de kerk uitnodigend naar buiten schijnen.

Fase

Prijsvraag, 2016

Categories