Theaterdok, Antwerpen

Een modern theater in een historisch droogdok

Het Droogdokkeneiland in Antwerpen was het onderwerp van mijn afstudeerproject aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor het gebied is als voorbereiding op het afstudeerproject, een masterplan gemaakt. In dit plan is de het gebied verlevendigd door middel van woningen centraal in het plan, met aansluitend een park langs de rivier de Schelde. Dit park dient ook als een verbindend element tussen de droogdokken en de kantoren aan de rand. De droogdokken zelf krijgen een openbare en toegankelijke functie, die recht doet aan de maritieme historie van de stad.

Masterplan

Masterplan

Het vervolg van het project bestond uit het herstemmen van een van de droogdokken. Ik heb droogdok 6 voor mijn rekening genomen. Een massief stenen constructie van 135 meter lang die meer dan 7 meter verzonken is in de grond.

Droogdok theater

Inspiratie

De stenen getrapte vorm van het dok inspireerde me om een ontwerp voor een theater te maken. Het deed me denken aan de Romeinse arena in Verona, waar ik de opera Carmen had gezien.

Fundering en krachten

Concept

Het concept is eenvoudig: de treden fungeren als oplegpunt voor de constructieve elementen, vierendeelliggers, die het dok in de breedte overspannen. De massa van het dok fungeert als fundering.

Maquette collage

De maquette als onderzoeksmiddel

De maquette heb ik gebruikt als onderzoeksinstrument. Door veel varianten te maken kon ik het effect van de herhaling van vormen op het dok en de indeling van het uiteindelijke gebouw goed onderzoeken.

De constructieve elementen, vierendeelliggers, refereren naar de oude spoorbruggen in het gebied. Daarnaast biedt deze constructie het voordeel dat er geen diagonalen aanwezig zijn, die de toegankelijkheid tussen de gebouwdelen kunnen bemoeilijken. De vierendeelliggers zijn aan elkaar gekoppeld d.m.v. dwarsbalken met een variërende lengte. Tussen twee liggers ontstaat zo een ruimte met wisselde afmetingen die correspondeert met de betreffende functies van het theater, zoals entree, technische ruimtes, foyer, kleedkamers etc. Doordat de constructieve elementen indirect de vorm van het dok volgen ontstaat een uniek gebouw, dat alleen op deze locatie kan bestaan.

Fase

Afstudeerproject TU/e, 2009

Categories